Welkom bij Aravinda

 

 Verbondenheid versus Autonomie

 

Foto: Jopy Janssens, Atelier art

 

Na de aanmelding maken we een afspraak en zal het eerste gesprek plaats vinden.

Tijdens het eerste gesprek zullen we samen het 'probleem' verkennen.  We maken een eerste inschatting over de urgentie van de situatie en of hetgeen ik te bieden heb, dat is wat je nodig hebt en waar je om vraagt. Ook kijken we samen wie er nodig zijn om de de gegeven problematiek mee op te lossen.  

Naar aanleiding hiervan kunnen we dan het volgende formuleren:

- Ontstaansgeschiedenis van het probleem: hoe is het allemaal zo gekomen?

- Instandhouding van het probleem: waarom gaat het maar niet over?

- Oplossing van het probleem: Wat is er nodig om uit de problemen te komen.

Vervolgens maken we in het tweede gesprek samen een plan waarin we het einddoel benoemen. Ook verwoorden we wat en wie nodig is/zijn om dat einddoel te bereiken. Als dat gebeurt is, zijn we gekomen aan de vervolgstappen waarin het plan zal worden gerealiseerd.

Gedurende de vervolgafspraken zullen we steeds pas op de plaats maken om samen te bezien of we nog steeds de juiste koers varen.

Uiteindelijk bepalen we samen of en hoe we de hulpverlening succesvol afronden.

 

 

Mijn persoonlijk professioneel doel, is mensen begeleiden en ondersteunen daar waar het nodig is. Contact te maken met elkaar en het verschil te waarderen, het verschil dat zichtbaar wordt aan de grens tussen twee polen oftewel de ontmoeting.

Ik ben van menig dat een mens een holistisch wezen is dat in balans dient te zijn om in welzijn te kunnen leven. Daarbij is stilstaan de snelste manier om vooruit te gaan, stilstaan bij wat er is en stilstaan om nieuwe ervaringen te integreren ofwel vanuit en met aandacht.

De balans tussen autonomie en verbondenheid, bevredigen van persoonlijke behoefte, kunnen integreren van ervaringen en het hanteren van heldere flexibele grenzen is uiteindelijk het streven om te komen tot "gezond" gedrag.
Door nu samen te ervaren in gelijkwaardig contact ondersteun ik de ander graag om te komen tot creatieve aanpassingen, die oude (overlevings)patronen door nieuwe, betere patronen, passend bij het nu vervangen.

Want verandering komt tot stand door meer te zijn die je bent in plaats van te streven naar wat/wie je niet bent, wie ben ik en wat heb ik nodig...

Mededogen en liefdevolle vriendelijkheid vormen een waarborg voor prestaties en geluk

Top
UA-67450728-1